Tag: Standar

Apa Saja Syarat Dalam Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan?

Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani dan dibawa oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran, baik di tempat kerja, umum atau pun dirumah. Sebelum kita melanjutkan pada pokok pembahasan kali ini, maka tidak ada salahnya untuk kita mengetahui secara singkat kebakaran menurut golongannya dan jenis-jenis alat pemadam

Pilih Alat Pelindung Mata dan Wajah Yang Sesuai Dengan Pekerjaan Anda

Perlindungan mata dan wajah ini akan memberikan informasi bantuan kepatuhan kepada para pemilik perusahaan, atasan dan karyawan dalam membantu menerapkan persyaratan untuk penilaian bahaya yang ada ditempat kerja serta pedoman dalam pemilihan peralatan pelindung mata dan wajah yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Panduan ini tentu sangat berguna dan berlaku untuk operasi pekerjaan serta pendidikan yang

Safety Sign – Contoh Rambu Sarana Petunjuk Keselamatan

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU SARANA PETUNJUK KESELAMATAN ialah tanda yang menyatakan seseorang harus mengikuti instruksi yang tertera/terpampang jika ia mengalami cidera/kecelakaan, seperti

Safety Sign – Contoh Rambu Keadaan Darurat

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU KEADAAN DARURAT ialah tanda yang menyatakan bahwa siapapun harus mengikuti instruksi yang tertera/terpampang jika terjadi suatu keadaan darurat

Safety Sign – Contoh Rambu Petunjuk Arah

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU PETUNJUK ARAH ialah tanda yang menegaskan seseorang untuk mengikuti instruksi yang tertera/terpampang sesuai arah dan petunjuk yang dianjurkan

Penyebab Kecelakaan Kerja di Ruang Tertutup / Confined Space

Jika anda bekerja di ruang tertutup saat melakukan aktivitas pengelasan (kerja panas) atau sekedar perawatan dan pembersihan pada ruang terbatas tersebut, maka itu bukanlah suatu pekerjaan dengan risiko yang rendah, melainkan masuk pada kategori pekerjaan berisiko tinggi. Bekerja di ruang tertutup / confined space adalah tempat yang tertutup atau terbatas dari tekanan udara / atmosfir