Tag: Regulasi

Apa Saja Syarat Dalam Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan?

Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani dan dibawa oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran, baik di tempat kerja, umum atau pun dirumah. Sebelum kita melanjutkan pada pokok pembahasan kali ini, maka tidak ada salahnya untuk kita mengetahui secara singkat kebakaran menurut golongannya dan jenis-jenis alat pemadam

Safety Sign – Contoh Rambu Sarana Petunjuk Keselamatan

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU SARANA PETUNJUK KESELAMATAN ialah tanda yang menyatakan seseorang harus mengikuti instruksi yang tertera/terpampang jika ia mengalami cidera/kecelakaan, seperti

Safety Sign – Contoh Rambu Keadaan Darurat

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU KEADAAN DARURAT ialah tanda yang menyatakan bahwa siapapun harus mengikuti instruksi yang tertera/terpampang jika terjadi suatu keadaan darurat

Safety Sign – Contoh Rambu Petunjuk Arah

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU PETUNJUK ARAH ialah tanda yang menegaskan seseorang untuk mengikuti instruksi yang tertera/terpampang sesuai arah dan petunjuk yang dianjurkan

Di Tilang, Berapa Biaya Yang Harus Saya Bayar?

Pertanyaan ini sering kali muncul ketika seseorang terkena razia oleh pihak kepolisian lalu lintas yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah melanggar aturan berkendara lalu lintas dan di terbitkanlah surat tilang dengan lembaran slip berwarna biru atau slip berwarna merah jika si pelanggar merasa tidak bersalah dan ingin menempuh ke proses pengadilan dalam menentukan ia bersalah

Safety Sign – Contoh Rambu Peringatan

Salah satu cara paling efektif didalam penyampaian syarat keselamatan di tempat kerja adalah dengan memasang rambu-rambu keselamatan, hal ini mengacu kepada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan terkait lainnya RAMBU PERINGATAN ialah tanda peringatan yang menyatakan bahwa adanya sumber potensi bahaya yang memungkinkan seseorang dapat mengakibatkan cidera atau